Umeå

Hot och våld mot sjukhuspersonal ökar

Hot och våld mot personal på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Umeå har ökat under det senaste åren.

Även om det inte förs statisitik över hur mycket hot och hur ofta så upplever personalen att det blivit otryggare.

Att det generellt är en ökning bekräftas av Annika Hultin, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Annika Hultin tror att det ökade våldet hänger samman med den ökade våldstendensen i samhället. Och det är patienter men även anhöriga som uppträder hotfullt och som ibland även använder våld mot personalen. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten och på flera akutmottagningar har man tvingats anlita vakter för att öka säkerheten för de anställda.

Annika Hultin anser att dagens rutiner inom akutsjukvården ofta är omoderna och bristfälliga och at det är nödvändigt att ledningen tillsammans med personal går igenom säkerhetsläget och vidtar nödvändiga åtgärder.