Länskort för badare

Det ska snart gå att köpa ett kort som gäller för flera av Östergötlands simhallar.

Företaget Medley som driver några av hallarna ska under våren installera ett tekniskt system som gör det möjligt med ett gemensamt badkort.

De simhallar som blir aktuella är den i Linköping samt Ljungsbro fritidscenter och Centralbadet i Norrköping.

Senare tillkommer även Arena Grosvad som håller på att byggas i Finspång.

Linköpings kommun betalar 30 000 kronor i år för det nya biljettsystemet i Linköping.