Stor pensionsskuld för kommun

Gotlands kommun har en pensionsskuld till de anställda på ungefär 2,5 miljarder kronor. Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok utesluter inte skattehöjningar.

Det är nu när fyrtiotalisterna går i pension som pensionsutbetalningarna ökar, och de beräknas kosta som mest under åren 2015 till 2030. Kommunen försöker nu att lägga undan pengar för att kunna betala ut pension i framtiden till alla före detta anställda.

Hitills har kommunen lagt undan 80 miljoner till pensionerna, men det behövs minst lika mycket till. Ändå räcker det inte enligt ekonomidirektör Göran Gyllenkrok, som inte utesluter att kommunen måste höja skatten för att kunna betala pensionerna och behålla nivån på den kommunala servicen.