Falsklarmen

Nya rutiner minskar utryckningar

Falsklarm som kostar miljoner för samhället varje år. Förra året hade Räddningstjänsten Dala Mitt 497 automatlarm. Nästan alla av dem var felaktiga. Men nya rutiner för att minska utryckningarna är nu på gång.

Ofta orsakas falsklarmen av slarv eller att fastighetsägarna inte har tillräckliga kunskaper om hur larmen fungerar.

SOS Alarm vill nu införa nya rutiner angående automatiska brandlarm för att minska antalet onödiga utryckningar.

Det första är att alltid motringa den fastighet som larmar för att få veta om det brinner eller inte. Det andra är att flera detektorer ska indikera innan man skickar brandstyrkorna.

Det har införts på bland annat fastigheter på landstinget i Kalmar samt på jättebygget Turning Torso i Malmö med gott resultat.

– Vi hoppas att de goda exemplen ska sprida sig landet runt. det finns pengar att tjäna för kunderna, säger Gunnar Engelmark, som är säljare på SOS Alarm, Norrland.