ÖREBRO

Fick inte köpa hus - trots högsta budet

Personer i Örebro som är utrikesfödda, känner sig diskriminerade på bostadsmarknaden i Örebro. Omed Korshed har flera gånger lagt högsta budet i olika budgivningar på villor i Örebro, men ändå inte fått köpa husen. Han tror det beror på hans etniska bakgrund.

Flera utrikesfödda berättar liknande historier som Omeds, de har lagt det högsta budet vid budgivning men ändå nekats köp.

Att inte sälja ett hus till den som är beredd att betala högsta priset är inget brott i sig, men om det beror på att den intresserade köparen har en annan etnisk bakgrund är det allvarligt menar mäklaren Charles Rossheim i Örebro.