tanum

Kommunen som vill bli bäst

Tanums kommun satsar på att bli bäst i Sverige när det gäller att ha ett bra företagsklimat i kommunen.

Kommunen har börjar samarbeta med bland annat näringslivsorganistaioner, Svensk handel och LRF för att ta fram idéer för att göra företagandet lättare.

Det företagarna särskilt påpekat som problematiskt är bygglovhanteringen som de vill ska gå smidigare.