Bönder intresserade av biogas

Stigande energipriser, förbättrad teknik och ett ökat miljötänkande ska få norrbottniska bönder att satsa på biogasanläggningar hemma på gården. Hushållningssällskapet, tillsammans med LRF och LRF-konsult, håller seminarier för jordbrukare som vill veta mer.

Biogas utvinns ur organsikt material som till exempel gödsel eller hushållsavfall genom en rötningsprocess. Höjda energipriser har gjort att fler och fler blir intresserade av möjligheten med gårdsbaserade biogasanläggningar.

Hushållningssällskapet tillsammans med LRF och LRF-konsult håller seminarier för jordbrukare som vill veta mer, och intresset växer berättar Federico Cuellar på hushållningssällskapet, rådgivning Nord.

Än så länge finns det få gårdsbaserade anläggningar i Norrbotten, men

Tomas Mörtberg på Polcirkellantgården i Juoksengi berättar att de redan börjat planera för en anläggning, och ser flera fördelar med att tillverka sin egen energi, både ekonomiska och miljömässiga. Dessutom berättar han att gödseln som blir kvar efter rötningsprocessen blir bättre än utan rötningen.

-den blir mer lättillgänglig för växterna på åkern, och mindre urlakning i diken och åar, och i slutändan älven, du får mindre ogräs i gödseln också, så det är bara fördelar, säger Tomas Mörtberg.

Att starta en biogasanläggning är en stor investering, och det finns idag inga färdiga paketlösningar att köpa för att komma igång, dessutom krävs det en viss storlek på gården, eller att flera gårdar går ihop för att få lönsamhet på biogasen.

Men på Polcirkellantgården i Juoksengi med sina totalt 300 mjölkkor och ungdjur finns det planer på både el och bättre gödsel till sig själv, och att sälja fjärrvärme till byn för att få ekonomin att gå ihop, berättar Tomas Mörtberg.

Anna Widén, SR Norrbotten