Påryd

Hemtjänst drabbad när mobiler slogs ut

Hemtjänstens trygghetslarm i Påryd fungerade inte under de tre första dagarna i påsk eftersom personalen inte hade någon täckning på sina mobiltelefoner. Trygghetslarmen i området är kopplade till SOS alarm som vid trygghetslarm kontaktar hemtjänsten genom att ringa till personalens mobiltelefoner.

Men den här trygghetskedjan fungerade alltså inte under hela tre dagar i påsk eftersom Telia hade stora problem med kraftsförsörjningen till en av sina master som drabbade det GSM-nät som hemtjänstens mobiltelefoner är kopplade till.

Problemen åtgärdades under påskafton men enligt Telia har det tidigare varit problem med den här masten.