uppsala

Stor konkurrens om föreningsbidrag

Allt fler patientföreningar ska dela på samma kaka av kommunala bidrag i Uppsala. Under de senaste åren har antalet föreningar stadigt växt, men bidragen har inte ökat så mycket.

Moderaternas Stig Rådahl säger till Upsala Nya Tidning att fördelningen mellan föreningarna kommer att bli en hård nöt för politikerna att knäcka.