Gävleborg

Gratis akutvård för flyktingar på gång

Frågan om gömda flyktingars rätt till gratis akut sjukvård är åter aktuell sedan bland andra riksdagsledamoten Bodil Ceballos (mp) från Gävle gått ut med en uppmaning till alla landsting om civil olydnad i frågan. Landstinget Gävleborg står nu inför ett beslut om att akutvården för gömda flyktingar ska bli gratis.

Idag har flyktingarna rätt till akut vård, men tvingas betala den själv.

Ett landsting har redan beslutat införa gratis akutvård för gruppen, men även Landstinget Gävleborg står inför ett beslut om gratis akutvård till gömda flyktingar.

– Vi håller på och undersöker detta. Innan vi fattar ett beslut måste vi först få en bild av konsekvenserna, säger landstingsrådet Tommy Berger, som samtidigt hoppas på att regeringen tar ett beslut i frågan så att man slipper ta ner den på landstingnivå.

Samtidigt finns gratis akutsjukvård för gömda flyktingar redan i praktiken i länet. Börje Svensson, chefläkare och ordförande i landstingets medicinska råd säger att landstinget så vitt han kan bedöma redan tar emot alla människor med akuta vårdbehov, även om de inte kan betala för sig.

– Jag ser egentligen ingen annan utväg, säger Börje Svensson.

Han ser ändå fram emot ett principbeslut att luta sig emot, ett beslut som nu alltså ser ut att vara på gång.

Maria Sundell
maria.sundell@sr.se