Färre studenter fälls för fusk

Trenden med allt fler fuskare på landets universitet och högskolor tycks ha brutits. Förra året sjönk antalet fällda studenter i lärosätenas disciplinnämnder till 437 stycken.

Detta efter att dessförinnan, mellan 2001 och 2006, ha ökat från 127 till 482. Karlstads universitet ligger strax under riksnittet med bestraffat fusk i relation till antal studenter. Det visar statistik från Högskoleverket som Dagens Nyheter har tagit del av. En förklaring till att färre tycks fuska kan vara att högskolorna i större omfattning använder särskilda dataprogram för att avslöja studenter som plagierar texter från internet.