Halmstad

Halmstad vill satsa på biogas till bilar

Halmstad har börjat undersöka förutsättningarna för att producera biogas i kommunal regi.

En förstudie gjord av en konsult pekar på möjligheterna att producera fordonsgas, som i så fall ska distribueras via en kommunal mack, både till kommunens egna framtida biogasbilar och privatbilar.

Nu vill kommunen gå vidare med en fördjupad utredning om biogasproduktion och föreslår att det kommunala bolaget Hem, Halmstads Energi och Miljö, får uppdraget. 1 till 1,5 miljoner kronor beräknas utredningen kosta.

Biogas kan produceras av många olika råvaror. Det kan vara avfall från restauranger och livsmedelsindustrin, hushållsavfall, gödsel från lantbruk, slam från reningsverket och inte minst grödor odlade direkt för att ge biogas.