Offentlig upphandling svårt för småföretag

Små företag stängs ute när kommuner och landsting gör upphandlingar.

Det anser Företagarna i en rapport som publiceras nu i påsk.

Enligt uträkningar från Älmhult är det bara i genomsnitt mellan två och tre företag som lämnar in anbud vid offentliga upphandlingar.

Att regelverket är komplext gör att många småföretag drar sig för att vara med i upphandlingarna.

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till närmare 500 miljarder kronor per år. Men av de mindre företagen, under 50 anställda, är det över hälften som aldrig deltar i upphandlingarna.