forsmark

Radioaktivt lager öppnas igen

Nu öppnas lagret för radioaktivt avfall i Forsmark, SFR. Öppningen kommer inte att vara fullständig utan gäller ungefär 70% av det man förr fått lagra.

Det var i somras som lagret stängdes eftersom det innehöll ämnen som överskred de tillåtna gränsvärdena. Anledningen till att det bara öppnas delvis är att Statens strålskyddsinstitut inte tycker att riskerna är tillräckligt analyserade, skriver Arbetarbladet.