Utlandsrekrytering av läkare upphör

Av de utländska läkare som landstinget rekryterade för att få fler läkare till länets vårdcentraler, har nästan hälften redan lämnat landstinget. Totalt har 37 läkare rekryterats, från fram för allt Polen, sedan 2001. Men nästan hälften, 16 stycken, har hoppat av.

Och landstinget har nu bestämt sig för att inte fortsätta med sin utlandsrekrytering.

Men enligt primärvårdschef, Hans Maltén, beror inte det på att utfallet blivit för dåligt, utan mer på att de som skulle bli en hjälp för vårdcentralerna, samtidigt blev en börda. Det drabbade de ordinarie läkarna, som skulle ta emot de nya läkarna på både vårdcentralerna och sjukhusen, under delar av deras utbildning.