Få fuskande universitetsstuderande i Umeå

Trenden med allt fler fuskare på landets universitet och högskolor tycks ha brutits. Förra året sjönk antalet till 437 fällda fuskare jämfört med 482 2006, det skriver Dagens Nyheter.

En förklaring kan vara att högskolorna i större omfattning använder särskilda dataprogram för att avslöja studenter som plagierar texter från internet.

Bland de universitet som har minst antal fuskare av det totala antalet studenter finns Umeå Universitet och SLU, 0,04 respektive 0.03 procent. Bara högskolan Väst och Karolinska institutet har färre,

Flest fuskare har Södertörns högskola med 0,87 procent fällda studenter.