Rådhusets framtid ännu oviss

Det är fortfarande oklart vad rådhuset i Göteborg ska användas till när tingsrätten flyttar till det nya rättscentret vid Ullevi.

En tanke har varit att flytta stadskansliet men nu visar en utredning att inte hela stadskansliet får plats.

Frågan om rådhusets användning är känslig. De kulturmärkta lokalerna kan inte användas hur som helst. Den politiska oppositionen vill ha ett rådhus öppet för allmänheten, gärna en mötesplats för kultur och vetenskap. Medan styrande partier undrar om stadskansliet, som idag är utspritt på sex olika platser i Göteborg, kan samlas i rådhuset nära politikerna på Börsen.

Problemet är bara att Rådhuset inte är stort nog. Stadsdirektör Åke Jacobsson som utreder frågan säger till Västekot att stadskansliet behöver 230 arbetsplatser och i rådhuset finns bara plats för 180.

Inom de närmaste veckorna avgör den politiska ledningen om det går att bygga vidare på det.

Samtidigt pågår en annan utredning i kommunen om att samla tre förvaltningar i ett nytt samhällsbyggnadshus i Göteborg.

En konsult pekar på fördelar både för allmänheten och kommunen om stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret samlas under samma tak.

Men de tre kontoren ryms inte i rådhuset och inte heller i Traktören - och då krävs ett nybygge och Traktören töms helt. Då skulle stadskansliet kunna flytta in i Traktören, men det kräver ombyggnader och är inte lika populärt hos berörda.

Och då är fortfarande frågan om Rådhusets framtid olöst. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till förslagen senare under våren.