Eda

Ny väg ska lyfta västkommun

För att få en miljöriktig industri- och turismutveckling i Västvärmland söker Eda kommun två miljoner kronor i bidrag av Region Värmland till en ny vägsträckning.

Det är väg 631 som idag går rakt igenom industriområdet Korterud som är ett stort hinder för utveckling. Med en ny vägsträckning norr om sågverksområdet skapas förutsättningar för att regionala transporter, arbetspendling, turism, boende, industri och handel ska utvecklas. På sikt skapas nya arbetstillfällen och invånarantalet i regionen ökar till år 2012 med 1.000 personer och därmed ökar skattekraften, skriver kommunen i sin ansökan till Region Värmland. Hela den nya vägsträckningen beräknas kosta närmare 11 miljoner kronor och finansieras av kommunen med 1.700.000 och resterande av bland annat Vägverket, EU.