Många familjehemsplatser fattas

Behovet är stort av fler familjehem i Västerås. Antalet barn som har placerats i familjehem har ökat med 27 procent de senaste åren och just nu står mellan 50 och 60 barn och ungdomar i kö för att komma till ett familjehem.

- Just nu har vi brist på familjehem. Vi söker fler familjehem och jag kan se att behovet har ökat, säger Marie Larsson som är familjehemsrekryterare vid Västerås stad.

För tre år sedan var 275 barn och ungdomar i Västerås placerade i familjehem. Nu handlar det om cirka 350 barn, en ökning med 27 procent.

Situationen är inte unik för Västerås. På många håll i länet och i hela landet är det allt fler barn och kanske framför allt ungdomar som behöver familjehem.

Enligt en rapport från socialstyrelsen har antalet tonåringar i Sverige som inte kan bo kvar hemma ökat med 30 procent de senaste sex åren. Sammanlagt handlar det om nästan 10 000 ungdomar.

Men vad beror då den här ökningen på?

- Dels handlar det om att man hellre placerar i familjehem än på institution, vilket det också finns forskning om att det är bättre för tonåringar. Sedan har vi också puckeln, att tonåringar idag är födda - 90, -91 och -92 när babyboomen var, säger Marie Larsson.

Med hjälp av annonser i tidningar och informationsträffar försöker familjehemsrekryteringen locka fler att bli familjehem.

Det finns ett intresse för att ställa upp men det krävs utredningar och utbildning innan en familj är redo att ta emot barn, och familjerna måste också matchas så att de verkligen passar för barnens behov, något som kan ta tid.

Väntan kan därför bli lång för de barn och ungdomar i Västerås som just nu står i kö för att få komma till en familj. Det kan gå snabbt, men det kan också ta flera månader, och under tiden får man ta till provisoriska lösningar för barnen:

- Dels kanske de får vara kvar i sitt eget hem eller också så kan de bli placerade i jourfamilj i väntan på familjehem, säger Marie Larsson.