Arboga miljöbäst

Arboga är länets bästa kommun när det gäller klimatarbete. I alla fall om man ska döma efter Naturskyddsföreningens ranking av kommunernas klimatarbete.

Näst högst poäng i Västmanland fick Sala kommun.

Rankingen bygger på en enkät som 209 av landets 290 kommuner svarat på. Frågorna handlar om vad man gjort för att minska utsläppen av växthusgaser och anpassningsåtgärder mot klimatförändringarna.