Sundsvall

Sanering av stränder pågår

Under söndagen började oljesaneringen av de stränder som drabbats av oljeutsläppet i Sundsvalls hamn. Räddningstjänsten och oljesaneringsföretaget är ute på Alnö och i Nyhamn och undersöker även om fler områden drabbats, bland annat undersöks Fläsian söder om sundsvall.

Saneringen av oljan pågår på tre ställen vid Ankarsvik och Stenvik på Alnö och vid Nyhamns udde i Essvik.

Oljutsläppet upptäcktes i torsdags i Tunadalshamnen men räddningstjänsten lyckades inte ringa in hela utsläppet så i lördags hittades olja på fler ställen nära land eller på isen.

Räddningstjänsten söker under söndagen av områden runt Alnö, runt Fläsian-Svartvik och vid Juniskär-Nyhamnsudden, för att se hur utbredd oljans kontakt med land är.

Representanter för miljökontoret tar prover i samarbete med kustbevakningen för att undersöka om oljan på de olika platserna kommer från samma källa.

Enligt Carina Sandgren biträdande miljöchef i Sundsvalls kommun kommer det att bli svårare att sanera det som flutit i land.

– Man måste gräva bort det, det är nog inte troligt att det går att suga upp, men vid en viss gräns måste man säga att det är det är nog vad man kan göra vid den här perioden på året, säger hon.

Städningsarbetet kan fortgå när det blir varmare men allt går inte att få upp.

– Stenar kommer att vara oljiga även om sand och grus grävts bort, det kan man inte göra så mycket åt, säger hon.

Nu uppmanar miljökontoret och räddningstjänsten allmänheten att ringa till räddningstjänsten om de hittar förorenade områden vid kusten eller fåglar som är oljeskadade.

De närmaste dagarna fortsätter också bevissäkringsarbetet och provtagningen av miljökontoret för att styrka om det är det misstänkta fartyget som ligger bakom oljeutsläppet.

Annelie Ledin
annelie.ledin@sr.se