Sjuhärad

Lokala ägg populära

Rekordmånga av årets ägg som säljs till påsk i Sjuhärad är närproducerade och sålda med färre mellanhänder.

Exakt hur stor del av dom 550 ton ägg Landakullens gårds 32 000 frigående hönor producerar som går till lokala butiker kan inte Johans Martinsson säga

men han märker att kunderna allt hellre köper närproducerat som ger miljömässiga vinster genom färre transporter och mindre behov av lager bland annat.