Låg andel fuskare på Mittuniversitetet

Det verkar ha skett ett trendbrott när det gäller fusket på universitet och högskolor. För första gången under 2000-talet sjönk i fjol antalet studenter som fälldes för fusk, i lärosätenas disciplinnämnder.

Det visar statistik från Högskoleverket som Dagens nyheter tagit del av.

Mittuniversitetet är enligt Högskoleverkets statistik ett av de lärosäten där det fuskas minst i landet. Man har en mindre än hälften så stor andel fällda studenter som exempelvis universiteten i Uppsala och Lund.

Mellan 2001 och 2006 ökade antalet fällda studenter i lärosätenas disciplinnämnder från 127 till 482. Men förra året sjönk antalet till 437, enligt Högskoleverkets statistik.

En förklaring till att färre tycks fuska kan vara att högskolorna i större omfattning använder särskilda dataprogram för att avslöja studenter som plagierar texter från Internet.

Flest fällningar i relation till det totala antalet studenter har Södertörns högskola i Stockholm.