Två norrbottningar i Ung vänster

Jenny Grannas och Joel Karlsson från länet blev på lördagen invalda i Ung vänsters förbundsstyrelse.

Det är tretton ordinarie ledamöter som sitter med i ungdomsförbundets styrelse.