Lund

Hormoner i vattnet påverkar negativt

Kemicentrum vid Lunds universitet har nu tagit fram en ny metod för att ta bort rester från till exempel p-piller och tvättmedel i avlopps- och dricksvattnet. Ämnena i vattnet är farliga både för människor och djur.

Forskningsgruppen har tagit fram en syntetisk receptor som man låter vattnet rinna igenom. Receptorn känner sedan igen och fångar in hormonerna som finns i vattnet. Kemicentrum hoppas kunna komma igång med ett pilotprojekt på ett reningsverk i höst.

Kemicentrum vid Lunds universitet har nu tagit fram en ny metod för att ta bort rester från till exempel p-piller och tvättmedel i avlopps- och dricksvattnet.

- I takt med att vi ser att det har negativa effekter så är det dags att reagera, säger Bo Mattiasso, professor i bioteknik vid Lunds universitet.

Även människor kan påverkas negativt av hormoner i vattnet. Bland annat kan spermieantalet hos män minska. Allt handlar egentligen om det naturliga kretsloppet. Om att vi kissar ut hormoner som sedan hamnar i vattnet och att det långt senare kommer tillbaka till oss genom det vanliga dricksvattnet.

Vad forskargruppen på Kemicentrum vid Lunds universitet nu tagit fram är en syntetisk receptor. Den funkar så att om man låter vattnet rinna igenom en receptor känner den igen och fångar in hormonerna som finns i vattnet. Man låter sedan små mikroorganismer äta upp dem och vattnet blir fritt från hormoner. Kemicentrum hoppas kunna komma igång med ett pilotprojekt på ett reningsverk i höst.