Ödeshög

Kommunministern på besök

Ödeshög får besök från regeringen den 28 mars.

Då kommer kommunminister Mats Odell (kd) till Ödeshög för att bland annat tala om hur regeringen kan underlätta för små kommuner att locka till sig nya invånare.

De förändringar i strandskyddet som nyligen presenterats gläder politiker i Ödeshög. Små kommuner ska i framtiden få lättare att erbjuda attraktivt strandnära boende.

Men det finns mer att diskutera i ämnet, enligt kommunalrådet Magnus Oscarsson, partikamrat med kommunministern.