Mark

Unga får sommarjobb i Mark

Marks kommun har för avsikt att ge 100 ungdomar sommarjobb i år.
Jobben kommer att erbjudas under tre veckor och ges till ungdomar som är födda 1991 eller -92.

Lönen blir 60 kronor i timmen. Åtta handikappade ska också erbjudas sommarjobb i 90 timmar eller dryga två veckor.

Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut den sista mars.