Kalmar län

Främmande arter hotar östersjöfiske

Främmande fiskarter som kommit in i södra Östersjön kan vara ett hot mot Östersjöfisket. Arterna ändrar nämligen förutsättningarna för till exempel torsk och plattfisk.

Än så länge har arterna inte etablerat sig utanför vår kust men det finns anledning att vara oroad, enligt Erland Lettevall som sammaställt Fiskeriverkets rapport om främmande arter. Enligt en rapport som Fiskeriverket presenterat är främmande arter som kommit in i Östersjön ett växande hot mot fisket. Fiskarna har kommit via det barlastvatten som båtar släpper ut.

Den svartmunnade smörbulten och den amerikanska kammaneten är två av riskarterna. De har upptäckts längs tysklands och polens kuster och enligt fiskeriverket så kan de alltså komma att sprida sig också till Sverige. Smörbulten hotar främst plattsfiskar och en spridning av kammaneten skulle kunna hota till exempel torsken. Det eftersom maneten äter de plangton som torskynglen behöver och även ansjovisen och sillen kan då hotas.

För att förhindra spridningen ses nu över hur utsläppen av barlastvatten kan begränsas. Men även allmänheten kan göra sitt till. Upptäcker man en främmande art bör man rapportera det och sportfiskare bör också vara noga i sitt val av bete.