Västernorrland

Minst fusk på Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är enligt Högskoleverkets statistik ett av de lärosäten där det fuskas minst i landet med uppsatser och inlämningsuppgifter. Man har en mindre än hälften så stor andel fällda studenter som exempelvis universiteten i Uppsala och Lund.

Men nu verkar det ha skett ett trendbrott när det gäller fusket, anmälningarna minskar också totalt sett i landet på universitet och högskolor.