Initiativlösa unga blir kvar hemma

Unga som stannar kvar på sin hemort klassas som initiativlösa. Men de som flyttar till storstäderna betraktas som ”normala” och ”moderna”. Lotta Svensson, forskare vid Linköpings Universitet, har i en avhandling kommit fram till att det är en oroväckande vedertagen attityd.

Lotta Svensson har i avhandlingen utgått från Söderhamns kommun.

– Den outtalade normen är att de unga som det är något med flyttar, säger hon.

I sin forskning har hon sett att flyttmönster tydligt är relaterade till social bakgrund samt kön. Den som stannar på hemorten räknas inte som utvecklingsbar eller som en resurs. Kanske ses en sådan person som ett problem och som initiativlös.

– Risken är att man blir sedd som sån av dels de som flyttar och dels av vuxna, säger Lotta Svensson.

För Lotti Jilsmo, styrelsemedlem i föreningen Ung på landsbygden, kommer Lotta Svenssons resultat inte som en nyhet. Istället ser hon det som en bekräftelse på vad hon hört och känt sedan tidigare.

– Det är den känslan som unga som blir kvar på landsbygden förmedlar till oss, säger hon.

Både Lotta Svensson och Lotti Jilsmo säger att det inte alls är så att den som blir kvar på hemorten är inititiativlös och ”omodern”.

– Vi hoppas kunna ändra på den uppfattningen, säger Lotti Jilsmo. föreningen Ung på landsbygden.