S vill stödja småföretagande

Socialdemokraterna vill införa ett särskilt stöd för dem som har ett företag vid sidan av ett vanligt arbete. Syftet är att de ska våga ta steget att satsa på sitt företag på heltid.

Att göra så skulle särskilt gynna kvinnliga företagare, anser Luciano Astudillo, riksdagsledamot och ordförande i socialdemokraternas rådslag för jobb.

– Vi vet ju att det är många som behåller sin anställning, inte vågar släppa sin anställning och samtidigt vid sidan av har ett litet företag med en väldigt bra affärsidé, en tanke som skulle kunna bli ett företag som till och med kan växa och bli stort. Men de vågar inte släppa av olika skäl. Det är något som mycket studier pekar på är ett särskilt problem för mycket kvinnor, att man inte vågar släppa det, säger Luciano Astudillo.

Socialdemokraterna kommer senare i vår att lägga fram en ny politik för småföretagare, som ett led i partiets arbete med att förnya politiken i de så kallade rådslagen, där medlemmarna hart tillfrågats om vad dom ser som brister i den politik som partiet förde i regeringsställning.

Småföretagare som fortfarande har en anställning ska alltså med hjälp av ett riskkapitalstöd våga ta steget att säga upp sig och driva sitt företag på heltid.

Men vad ett sånt här stöd skulle komma att kosta om socialdemokraterna vinner valet 2010 har Luciano Astudillo ännu inte klart för sig.

Förutom riskkapitalstödet vill också socialdemokraterna att småföretagare ska få ett bättre skydd än idag om de blir sjuka eller företagsidén inte håller.

Det ska också gälla för dem som, trots att de har fått det här riskkapitalstödet, ändå misslyckas.

– Du blir arbetslös, du går i konkurs. Förhoppningsvis har du tecknat en a-kasse- inkomstförsäkring och då finns det en a-kassa. Så är det. Ibland bär en affärsidé, ibland inte. Det är ju en av drivkrafterna i att starta ett företag, att man är beredd att ta den risken, säger Luciano Astudillo,

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se

Mer om socialdemokraternas förnyelse i Lunchekot special, annandag påsk klockan 12.40.