Palestinska rivaler startar fredssamtal

I Mellanöstern har de rivaliserande Fatah och Hamas kommit överens om att inleda samtal för att hitta en lösning på maktstriden på de palestinska områdena. På lång sikt är planen att det ska hållas nya palestinska val.

Förhandlingarna i Jemen, på den arabiska halvöns sydspets, har varit nära kollaps flera gånger under de fem dagar som förhandlingarna mellan Fatah och Hamas pågått.

Båda delegationerna har varit på väg hem i flera dagar. Men deras värd, den jemenitiske presidenten Ali Abdullah Salih, har vädjat till förhandlingsgrupperna att stanna kvar.

Fatah har förklarat att det inte finns några förutsättningar att lösa konflikten mellan de båda politiska organisationerna så länge som Hamas vägrar ge upp kontrollen över Gaza.

Hamas har å sin sida sagt att Fatah, som styr på Västbanken, måste återinstallera Ismail Haniyeh från Hamas som palestiniernas premiärminister och dessutom släppa de Hamas-medlemmar som Fatah fängslat.

Så har ordkriget pågått under förhandlingarna i Jemen, precis som det gjort sen i juni förra året efter de regelrätta gatustriderna i Gaza där över 120 palestinier dödades och som lett till att Hamas sen dess styr hela Gaza.

Syftet med avtalet är att det på sikt ska kunna bli nya val, både i Gaza och på Västbanken och för att det överhuvudtaget ska kunna ske måste båda sidor börja prata med varandra.

Därför ses avtalet som skrivits under i Jemen som att man i alla fall tagit ett litet steg på vägen mot en lösning av den interna palestinska maktstriden. Tanken är att företrädare för både Hamas och Fatah ska träffas om två veckor.

Samtidigt med mötet i Jemen har också den amerikanske vicepresidenten, Dick Cheney, rest runt i Mellanöstern. Under sitt besök i Jerusalem upprepade han den amerikanska linjen om att Israel måste kunna försvara sig mot terrorism och att USA aldrig kommer att tvinga Israel att ingå avtal som hotar säkerheten.

Uttalandet kom i ljuset av raketbeskjutning från bland annat islamiska Jihad från Gaza in över Israel.

Jan Andersson, Istanbul
jan.andersson@sr.se