Påven vädjar om fredslösningar

Påven Benedictus XVI vädjade i sitt traditionella påskbudskap om lösningar som kan säkra freden och det allmänna bästa i framför allt Afrika, Mellanöstern och Tibet.

Tiotusentals människor hade samlats på Petersplatsen i Rom.

Påven manade till ett aktivt engagemang för rättvisa i områden med blodiga konflikter och överallt där mänsklig värdighet föraktas och förtrampas.

Han lyfte särskilt fram Darfur i Sudan, Somalia, det heliga landet, Irak, Libanon och Tibet.