FN vädjar om matpengar

FN:s livsmedelsprogram vädjar om extra pengar. FN säger att de går ut med en extraordinär akut vädjan för att få in minst en halv miljard dollar som behövs innan slutet av april.

Om inte pengarna kommer in, kan FN:s livsmedelsprogram tvingas minska sina insatser i krishärdar.

Enligt FN har den akuta pengabristen orsakats av kraftigt höjda priser på råvaror som t ex spannmål.

FN:s livsmedelsprogram hjälper omkring 88 miljoner människor runt om i världen med mat för dagen.