KOl dyrt för samhället

Allt fler kvinnor i länet röker sig till lungcancer och drabbas av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

KOL är en permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion.

Det finns idag inga läkemedel som botar KOL och har man en gång drabbats av KOL så får man leva med det.

Samhällets kostnad för KOL beräknas idag till 9 miljarder kronor, det säger Sven Arne Jansson forskare och hälsoekonom från Umeå och som har sin tjänst vid Karolinska institutet i Stockholm.

- Bland direkta kostnaderna är det sjukhusvården som är dyrast och sedan kommer läkemedel och vanliga öppenvårds besök. Sedan har vi ju indirekta kostnader som är större kostnader än de direkta och där är då kostnader då för förtidspensioneringar och sjukfrånvaro från arbetet. Många har ju blivit förtidspensionerade på grund av sjukdomen mellan 50 och 60-årsåldern, det säger Sven-Arne Jansson till P4 Västerbotten.

Samällets kostnad för KOL 9,1 miljarder kronor har räknats fram genom djupintervjuer av 200 personer i Norrbotten med diagnosen KOL.

Genom att räkna ut kostnaden per person och år om antal läkarbesök, inläggningar på sjukhus, vilka läkemedel och om personen var förtidspensionär, så blev kostnaden 13. 400 kr per person och år.

Med de beräkningar som finns om hur många personer som finns i landet som har KOL så är kostnaden 9,1 miljarder kronor per år, det säger Sven-Arne Jansson.

En summa som lär öka eftersom det är först efter många års rökning som symptomen på KOL visar sig och med de rökvanor som funnits tidigare så är det fler kvinnor och män som drabbas av den svåra lungsjukdomen KOL.

- Förr eller senare så kommer femtio procent av rökarna över 50 år att få KOL, så det är en väldigt hög andel det säger Sven-Arne Jansson som idag sitter vid Norrlands universitetsjukhus i Umeå och forskar kring samhällets kostnader för KOL.

Inom kort kommer en uppföljning av den studie gjord i norrbotten att påbörjas, men då med 1000 personer som alla har Kol och lika många friska personer och det för att se hur mycket samhällets kostnader för KOL är idag

- Då får vi se om kostnaden har förändrats under de här åren, om den ökat eller minskat, det säger Sven-Arne Jansson.