Sundsvall

15 kubik olja kvar under kajen

Saneringen av oljan i Sundsvall fortsätter under måndagen, på söndagseftermiddagen upptäckte räddningstjänsten att så mycket som cirka 15 kubik olja ligger kvar i hamnen under kajkanten där den pressats in av vinden, därför jobbades det under kvällen med att försöka säkra oljan kvar under kajen eftersom vinden väntas vända under måndagen.

Totalt tror man nu att det kan vara upp till trettio kubik olja som har släppts ut. Räddningstjänsten hoppas på att hinna den första grovsaneringen av stränderna klart under måndagen.