Kulturskolan

I höst kan det bli högre avgifter

I höst kan det bli dyrare för barn att gå på kulturskolan. I dag är terminsavgiften 750 kronor, men kulturskolechefen Winni Sandström föreslår att avgiften från höstterminen höjs till 850 kronor.

Också andra avgifter inom kulturskolan föreslås att höjas, till exempel kommer de som fyllt tjugo år att få betala mer.

Kulturskolechefen Winni Sandström säger att ett skäl till höjningarna bland annat är att skolan behöver få in pengar för att kunna utveckla sin verksamhet. I dag har Kulturskolan elvahundra elever i olika kurser.

Slutligt beslut om höjda avgifter ska tas av kommunfullmäktige. Innan dess ska de diskuteras av politikerna i barn- och utbildningsnämnden.