LKAB vägrar betala samebyar

De två samebyarna som har renskötselmarker som berörs av Kirunaflytten räknar med att de lagt ned en halv miljon kronor på att delta i flyttplaneringen. Men LKAB vägrar betala ersättning till samebyarna.

Gabna och Leavas samebyar har tidigare begärt pengar från regeringen för den tid de lagt ner på stadsflytten, men som de egentligen skulle ha tillbringat i renskogen. Regeringen sa nej.

Då vände sig samebyarna med en begäran till LKAB. Men även gruvbolaget har alltså beslutat att inte betala ut några pengar.

- Vi ser allvarligt på att ett statligt bolag som orsakar tredje man merkostnader inte vill ta ansvar för den merkostnaden. Om det inte hade varit för LKABs expansionsplaner så hade inte alla dessa möten behövt hållas, säger Anders Blom som är ombud för samebyarna på Svenska Samernas Riksförbund.

- Det har varit en oerhörd mängd både samråds- och planeringsmöten tillsammas med bland andra Banverket och LKAB. Däremellan har det varit remissarbeten. På samebykansliet i Kiruna står det ett par hyllmeter med material som samebyarna gått igenom och besvarat. Det handlar om förlorade arbetsinkomster på runt en halv miljon för de berörda samebyarna, säger Anders Blom.

Göran Olovsson som jobbar med gruvrätt på LKAB i Kiruna tycker förvisso att samebyarna gjort ett gediget jobb i planeringen för stadsflytten. Men några pengar blir det inte.

- Det som blir istället är att vi försöker minimera intrånget hos dem.

Men det är mycket jobb samebyarna lagt ner och det är LKAB som är grundorsaken till att de måste göra jobbet. Är det rimligt att de ska göra det gratis?

- Samråden är frivilliga och man måste inte svara på remisser. Men deltar man inte kan inte vi ta hänsyn och försöka minimera intrånget, säger Göran Olovsson. ’

Magdalena Martinsson SR Norrbotten