Örebro

Vanligt med diskriminering vid husköp

Det är vanligt med etnisk diskriminering vid husköp. Det menar Sara Barsom, som är handläggare på Örebro rättighetscenter mot diskriminering. Som vi berättat tidigare så har flera utrikesfödda blivit nekade husköp trots att de lagt det högsta budet.

-Det är ett ganska vanligt förekommande problem, säger Sara Barsom och poängterar samtidigt att det faktiskt är olagligt.

Hon tror att det handlar om fördomar och okunskap. Kanske har man hört någonting om ett visst folkslag, eller vill helt enkelt inte ha dem i bostadsområdet.

Örebro rättighetscenter - mot diskriminering fick under 2007 in ett flertal ärenden som handlade om just etnisk diskriminering på bostadsmarknaden.

I de fall som vi varit i kontakt med handlar det om villaköp då utrikesfödda har lagt det högst budet men ändå inte fått köpa huset i slutänden.

Handläggaren Sara Barsom berättar att det är svårt att bevisa att det handlar om diskriminering, i många fall är det en känsla som den intresserade köparen får.

-Det går oftast inte att göra någonting åt det, säger Sara Barsom, men hon rekommenderar ändå att man gör en anmälan så att saken kan utredas.