Halmstad

Mer arbetsträning på fängelset

År 2005 inleddes en treårig satsning med målet att öka sysselsättning för intagna i landets fängelser. Satsningen har gett goda resultat, även på anstalten i Halmstad.

För Bengt Persson, kriminalvårdsinspektör vid anstalten i Halmstad, är sysselsättning viktigt eftersom den ger de intagna erfarenhet i yrkeslivet inför frigivningen.

– Det är viktigt för de intagna att de har en sysselsättning. Det är också ett led inför frigivningen att man ska kunna passa tider och sköta ett jobb så gott man kan, säger han.

Hur fungerar arbetet inför den dag man blir frisläppt?

– Det vi sysslar med är någon form av arbetsträning. Den intagne får möjlighet att lära sig sköta ett arbete, passa tider, underordna sig andra och ta order från produktionsledarna nere i verkstaden. Det ska efterlikna det civila livet, skyddsföreskrifter ska följas och så vidare.

Fokus flyttades
När Bengt Persson började arbeta på anstalten under 70-talet var det stark fokus på sysselsättning, men den flyttades efter ett tag till andra områden.

Tack vare kriminalvårdens satsning har fokus återigen riktats på sysselsättning och gjort det möjligt för Halmstads anstalt att sysselsätta ytterligare fem intagna.

En jämnare produktion
Anstalten har även fått pengar till nya förråd som möjliggör en jämnare produktion som är viktig. För om produktionen står stilla i några dagar blir det stökigt på anstalten, säger Bengt Persson.

– Att vistas i en anstaltsmiljö är påfrestande. När intagna har någonting att sysselsätta sig med blir det lugnare på anstalten, de intagna mår bättre.

”Jag tycker det är bra”
De intagna håller med och tycker även de att satsningen är bra.

– Ja, jag tycker det är bra, personligen. Långa arbetsdagar men bättra än att ligga uppe på avdelningen, i alla fall, säger en intagen på anstalten i Halmstad.