Skärpta säkerhetskrav på sågverk

Sågverk och hyvlerier är en starkt olycksdrabbad branch. Under 2007 skedde 6 olyckor på sågverk i Jämtland.

Det finns ungefär 11 sågverk i Jämtlands län och just här har olyckorna minskat dom senaste tre åren till skillnad från till exempel grannlänet Dalarna.

Arbetsmiljöverket ska under året granska sågverk och hyvlerier och man kommer att ställa högre krav på säkerheten.

Också skogs- och träfacket vill ställa högre krav på företagen. Just nu kör man en hård kampanj för att få företag att teckna lokala arbetsmiljöavtal - avtal som är unika för varje arbetsplats.

(Sifforna är från Arbetsmiljöverket och antalet sågverk per län är från Virkesmätningsrådet och dom räknar sågverk som producerar 1000 m3 sågad vara per år)