Att flytta från hemorten ger status

Unga som stannar kvar på sin hemort klassas som initiativlösa. Men dom som flyttar till storstäderna betraktas som ”normala” och ”moderna”, visar forskning.

Lotta Svensson, forskare vid Linköpings Universitet, har i en avhandling kommit fram till att det är en oroväckande vedertagen attityd.

Lotta Svensson har i avhandlingen utgått från Söderhamns kommun. I sin forskning har hon sett att flyttmönster tydligt är relaterade till social bakgrund och kön.

Stannar man på hemorten räknas man inte som utvecklingsbar eller en resurs. Kanske hellre som ett problem och som initiativlös.