Shanghaisatsning ska utvärderas

Inom några veckor ska kommunledningen i Göteborg visa vad utbytet med Shanghai i Kina gett. Det säger kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson i ett svar på en interpellation i kommunfullmäktige.

Göteborgs affärs- och kulturutbyte med systerstaden Shanghai i Kina har varit omdiskuterat genom åren. Den senaste politiska utvecklingen i Kina och Tibet lär inte ändra på det.

Systerstadsavtalet med Shanghai förnyades 2005 och kommunledningen lovade då, efter krav från folkpartiet, att ett så kallat positionspapper skulle tas fram om utbytets syfte, omfattning och kostnader.

Nästan tre år senare undrar folkpartiet i en interpellation till fullmäktige vart Shanghaipappren tagit vägen.

I ett skriftligt svar säger nu socialdemokraten Göran Johansson att ett förslag är på väg och ska vara klart i mars månad.

Att det har dröjt förklarar han med att kommunledningens internationella grupp först ville ordna andra positionspapper för organisationer.

Man har också fokuserat på att bygga upp kommunledningens kompetens kring EU-fonder och omvärldsbevakning.

Frågan om Shanghaidokumenten behandlas i kommunfullmäktige den tredje april.