Klart för nytt naturreservat

Nu är beslut fattat om att bilda naturreservat i Jonsered. Namnet blir Jonsereds strömmar och det kommer att omfatta området utmed Säveån från Kåhögsbron till kommungränsen mot Lerum.

Syftet med naturreservatet är att bevara strandskogarna och vattenmiljön med strömmarna som bland annat laxen i Säveån är beroende av.

Det skriver Partille tidning.