Varmt klimat kan gynna fladdermus

Det finns fler arter av fladdermus i Småland och Blekinge än vad man tidigare trott.

Fladdermössen har inventerats på flera håll i regionen och i Kronoberg har man till exempel hittat tre nya arter, och i Jönköping elva av de 18 arter som finns i Sverige.

En förklaring till att man hittat nya arter i regionen är just att man satsat på en inventering. Men enligt biologen Rune Gerell kan också ett varmare klimat ha bidragit till att arterna är fler nu än tidigare.


Therese Forsberg
nyheter.kronoberg@sr.se