Stockholm

Allt fler och allt yngre hemlösa söker hjälp

Antalet personer som söker hjälp vid enheten för Hemlösa i Stockholms stad har ökat kraftigt under det senaste året. En annan tendens är att de sökande blir allt yngre något som gör att enheten måste jobba med ett annat bemötande av dem, enligt Claudette Skilving, chef socialtjänstens enhet för hemlösa.

I januari förra året skrevs 54 personer in på enheten för hemlösa i Stockholm stad. I januari i år var siffran 80 inskrivna. Antalet som söker men inte beviljas har också ökat kraftigt. Enheten för hemlösa firar sitt 40-årsjubileum i år. När den grundades, samma år som kårhusockupationen, hette den ”Specialbyrån hör bostadslösa män”.  Sen dess, har Stockholms förändrats radikalt och den globaliserade världen avspeglas också i de som söker hjälp och kraven på hjälp och resurser ändras då, enligt Claudetta Skilving.