sala

Stor personalbrist på Salbergaanstalten

Brist på personal vid storfängelset Salberga i Sala har lett till att de anställda jobbar mycket övertid och man har tvingats låna in personal från andra fängelser.

Om det inte går att nyrekrytera tillräckligt snabbt vill facket att några avdelningar på storfängelset stängs tills situationen är löst.

– Anstalten startades med en alldeles för låg grundbemanning och efterhand som anstalten fylldes med fångar så blev det allt tydligare för personalen att de var för få för det svåra jobbet och de många arbetsuppgifterna som ska utföras, säger Roal Nilssen, ombudsman på fackförbundet SEKO.

– Det är en säkerhetsfråga, men det är också en fråga om att kunna göra ett gott jobb, alltså vård och behandling kan bli lidande, tillägger han.

Många arbetar övertid och personal lånas in från andra fängelser för att klara situationen på Salberga, och om det inte anställs fler tillräckligt fort vill facket stänga delar av Salberga.

Christer Fränneby, chef på Salbergaanstalten, säger att man jobbar intensivt med att lösa situationen.

– Vi rekryterar personal och utbildar för att täcka vårt behov av personal på anstalten, säger Christer Fränneby.