Sverige har långt kvar till miljömål

När Miljömålsrådet om någon vecka lägger fram sin rapport om hur Sverige klarar de 16 svenska miljömålen står det klart att det blir svårt att uppnå flera av målen. För målet ”Giftfri miljö” missar Sverige de flesta av de delmål, som är uppsatta.

– På kemikalieområdet har vi spridit kanske 100 000 kemiska ämnen i vår vardag, i vår miljö och vi har bara god kunskap om knappt ett tusental utav dem, säger Ethel Forsberg, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Delmålen illustreras med glad eller ledsen gubbe. För de flesta delmålen: Kunskap om kemikalier, generationsmålet, utfasning av de farligaste ämnena, sanering av förorenade områden är det mungiporna ner på gubben. Nu föreslår Kemikalieinspektionen att man ska skjuta fram flera av delmålen.

– Vi ser ju att vi inte kan leverera det här resultatet i tid och då vill vi kunna skjuta upp det ett par år. Men det är väldigt viktigt att vi inte skjuter på slutdatumet utan att vi verkligen ökar ansträngningarna för att kunna nå de här viktiga målen, säger Ethel Forsberg.

På en generation ska man försöka uppnå en situation där människa och miljö inte skadas av de kemikalier vi använder. Två exempel på hur trögt det är att avveckla farliga ämnen är användningen av giftiga båtbottenfärger och bekämpningsmedel mot snytbagge i skogen, säger Ethel Forsberg.

– De problem som de här kemikalierna är kopplade till, har vi känt till i mer än 20 år. Pratar man med båtägare så känner de fortfarande att de inte har en bra ersättningsprodukt. I skogen godkänner vi fortfarande de här gifterna som vi inte vill sprida.

Varför godkänner ni då år efter år att de fortsätter att användas?

– Jag skulle personligen inte vilja godkänna preparaten, men med det regelverk vi har att jobba med så har jag inget annat val. Vi håller på att förhandla fram ett nytt regelverk inom EU. Jag hoppas att det kommer att innebära att vi kan hindra användningen av de här bekämpningsmedlen, säger Ethel Forsberg.

Nu föreslår Kemikalieinspektionen att det ska inrättas ett särskilt institut för hållbar kemikaliehantering och grön kemi. I Sverige används idag 72 000 kemiska produkter, som innehåller 13 000 olika kemiska ämnen.

– Vi har väldigt lite kunskap om vilka risker de här ämnena har för oss människor, vår hälsa och också vår miljö. Arbetet med giftfri miljö ska lösas. Det är ett mål som ska nås på 20 år och det duger helt enkelt inte att hålla den här långsamma takten, säger Ethel Forsberg.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se