Flexibla simkort vid kraftig storm

Det ska bli lättare att prata i mobiltelefon vid kraftiga stormar för de som har stort behov.

Inför stora stormar har länstyrelsen möjlighet att dela ut speciella SIM-kort som kan skicka samtal till vilken mast som helst utan operatörens begränsningar.

Men Hans Pettersson på länstyrelsen i Blekinge, säger att SIM-korten inte är för gemene man eftersom näten då snabbt skulle överbelastas så kan man inte ringa någonstans.

Det är post och telestyrelsen som står bakom dom flexibla simkorten.