Storsatsning för meänkielis överlevnad

Om meänkieli eller tornedalfinskan ska överleva och utvecklas måste det till en statlig storsatsning på utbildningsområdet. Men det behövs ingen språknämnd som skapar ett enda skriftspråk på meänkieli. Det menar Harriet Kuoppa som på uppdrag av Språkrådet utrett de behov tornedalsfinskan har som språk

Förutom pengar till utbildning måste det satsas på läromedelsproduktion, radio, tv och en dagstidning på meänkieli, pengar till kulturarbetare, aktiva organisationer med mera, men hur mycket totalt som behövs har Harriet Kuoppi inte räknat ihop.

Men, en språknämnd som standardiserar språket eller bestämmer vad som är rätt och fel i tornedalsfinskan behövs inte, menar hon.

-Det finns en uttalad känsla ute på fältet, till exempel i Kiruna kommun där variationen i meaänkieli skiljer sig från till exempel normen i Pajala. Det är viktigt att de här skillnaderna får finnas och verka.

Istället föreslår Harriet Kuoppa att det ska finnas en språkrådgivare som till exempel ger råd till de som skriver läroböcker i språket

- Man måste poängtera att det är rådgivande, sen är det upp till läromedelsförfattarna att använda det språk som finns. Säger Harriet Kuoppa som på uppdrag av Språkrådet utrett de behov tornedalsfinskan har som språk.